ابعاد و اشکال مختلف هندسی گاوصندوق های آسانسوری فرنیو که تا این لحظه توسط این شرکت طراحی و ساخته شده است.

ابعاد و اشکال مختلف گاوصندوق های آسانسوری

ابعاد و اشکال مختلف گاوصندوق های آسانسوری

مشتریان گرامی فرنیو!

ابعاد و اشکال مختلف گاوصندوق های آسانسوری | پیرو سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی شما عزیزان در خصوص محدودیت های پیش رو در طراحی و ساخت گاوصندوق‌های_آسانسوری با ابعاد و اشکال دلخواه، این نکته به استحضار مشتریان گرامی میرسد:
گروه صنعتی فرنیو، توانایی طراحی و ساخت ویترین با هرشکل و ابعادی را داشته و هیچ محدودیتی برای ساخت این ویترین ها با اشکال پیچیده هندسی و منطبق با ویترین فروشگاه وجود ندارد. تصویر فوق نمونه‌هایی از اشکال مختلف هندسیست که تاکنون توسط شرکت ماشین سازی فرنیو طراحی و تولید گردیده است.

نوشتن دیدگاه