گروه صنعتی فرنيو با افتخار اعلام  می دارد برای اولين بار در ايران صندوق  های نسوز آسانسوری ويژه جواهر فروشی های با سقف كوتاه با مكانيزم حركتی متفاوت طراحی و ساخت است.

صندوق آسانسوری

در جواهر فروشی هایی که ارتفاع از کف تا سقف فروشگاه کمتر از 250 سانتی متر باشد و امکان نصب صندوق آسانسوری مدل های دیگر ( سایر انواع ویترین آسانسوری ) میسر نیست ، گروه صنعتی فرنیو مدل جدیدی از صندوق نسوز آسانسوری با مکانیزم متفاوتی طراحی کرده که نصب این نوع صندوق را در این فروشگاه ها امکان پذیر کرده است.

اين صندوق ها در جواهر فروشی های با ارتفاع از کف تا سقف تا 220 سانتی متر نیز قابل نصب می باشد و ضمن دارا بودن تمام مزايای مدل های دیگر صندوق های نسوز آسانسوری ، از يك ساختار حركتی يكپارچه و روان بهره مند است.

صندوق آسانسوری ويژه جواهرفروشی های سقف كوتاه

نوشتن دیدگاه