ئامانجه کانی کۆمپانیاکه

  •  ڕه زامه ندی کڕیاره کان له چۆنیه تی و بته وی به رگه که ی (پیکهاته که ی) و شێوازی جوڵه ی سندوقه که.
  • دابه زینی نرخ به هۆ ی به کۆ مه ڵ به رهه مهێنان
  • دڵنیایی سندوقه که له بۆاری دزین و ئامێری جوڵه
  • ناونیشانی کارگه : گۆرگان، شاری پیشه سازی ئاقلا، به شی ۳، شه قامی تولید ٥
  • ته له فون:65-00981734534061
  • فکس: 00981734534064
  • info@farniv.com
Copyright © 2016 Farniv Industrial Group, All Rights Reserved.