ابعاد و اشکال مختلف هندسی گاوصندوق های آسانسوری فرنیو که تا این لحظه توسط این شرکت طراحی و ساخته شده است.

ابعاد و اشکال مختلف گاوصندوق های آسانسوری

ابعاد و اشکال مختلف گاوصندوق های آسانسوری

مشتریان گرامی فرنیو!

ابعاد و اشکال مختلف گاوصندوق های آسانسوری | پیرو سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی شما عزیزان در خصوص محدودیت های پیش رو در طراحی و ساخت گاوصندوق‌های_آسانسوری با ابعاد و اشکال دلخواه، این نکته به استحضار مشتریان گرامی میرسد:
گروه صنعتی فرنیو، توانایی طراحی و ساخت ویترین با هرشکل و ابعادی را داشته و هیچ محدودیتی برای ساخت این ویترین ها با اشکال پیچیده هندسی و منطبق با ویترین فروشگاه وجود ندارد. تصویر فوق نمونه‌هایی از اشکال مختلف هندسیست که تاکنون توسط شرکت ماشین سازی فرنیو طراحی و تولید گردیده است.

  • ناونیشانی کارگه : گۆرگان، شاری پیشه سازی ئاقلا، به شی ۳، شه قامی تولید ٥
  • ته له فون:65-00981734534061
  • فکس: 00981734534064
  • info@farniv.com
Copyright © 2016 Farniv Industrial Group, All Rights Reserved.